SUND KROP

BT - - TEMA -

Langt de fl este har prø­vet at gå om bord i en kur, som lover bå­de fl ad ma­ve og godt hu­mør. Men alt for oft e en­der det i ka­ge – og ned­t­ur.

» Spænd ik­ke sund­heds­bu­en hår­de­re, end den kan bæ­re, « ly­der det bed­ste råd fra per­son­lig træ­ner Mi­chel­le Kri­sten­sen , der er fored­rags­hol­der og in­de­ha­ver af MK Boo­tcamp.

Hun op­for­drer til at smi­de da­me­bla­de­nes lyn­ku­re langt væk og i ste­det sæt­te sig over­kom­me­li­ge del­mål.

» Ma­ga­si­ner lover qui­ck fi xes, som er to­talt ure­a­li­sti­ske. Sæt hel­le­re bar­ren la­ve­re og få suc­ces. Be­gynd f. eks. med at be­slut­te dig for at spi­se en sund mor­gen­mad – da­gens vig­tig­ste må­l­tid. Du skal ha­ve no­get sundt, som hol­der blod­suk­ke­ret sta­bilt og gi­ver mæt­hed, så du for­bræn­der fed­tet bed­re, tæn­ker bed­re og und­går at bli­ve sul­ten el­ler får suk­kercravings i lø­bet af da­gen, « for­kla­rer hun.

Hun an­be­fa­ler en mor­gen­mad af en­ten æg og grønt­sa­ger el­ler skyr med frugt . Mens du skal tæn­ke grønt re­sten af da­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.