To­ny Gold­man

BT - - 180º -

• 45 år. • Li­der af den sjæld­ne fa­brys syg­dom, som knap 100 dan­ske­re er ramt af. Syg­dom­men på­vir­ker bl. a. hjer­tet og ny­rer­ne og gi­ver brændende smer­ter i hæn­der og fød­der. • Gift og har to døtre og tre papbørn. • Ar­bej­der som pæ­da­gog i en SFO. • Lø­ber 30- 50 ki­lo­me­ter om ugen. • Med­lem af be­sty­rel­sen i fa­bry for­e­nin­gen. Læs me­re på www. fa­bry. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.