Fra YouTu­be til bog

BT - - BOG- FIX -

» For­tryd al­drig no­get. Med­min­dre du har en an­sigtsta­to­ve­ring. Så er du fuck­ed re­sten af li­vet. Vær god mod an­dre. Må­ske bli­ver de ri­ge en dag. « ’ Den her bog el­sker dig’ er slo­gans og an­den vis­dom i over­skrift form. Sam­let af Fe­lix Ar­vid Ulf Kjel­l­berg, bed­re kendt som Youtu­be- fæ­no­me­net Pew­di­epie, der har over 40 mil­li­o­ner føl­ge­re. Nu vil han over­fø­re suc­ce­sen til bog­form. Gyl­den­dal, 130 kr.

We­e­kend - 27.02.2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.