Sto­len dræ­ber dig

BT - - BOG- FIX -

Det stil­lesid­den­de døds­syn­drom. Det er al­vor­li­ge sa­ger at sid­de for me­get på kon­tor­sto­len el­ler i so­fa­en, kan man for­stå af ’ Op af sto­len’ . Det bur­de væ­re så en­kelt. Det hand­ler om at let­te rø­ven og få sig be­væ­get i lø­bet af da­gen. Al­li­ge­vel er det po­k­kers svært for man­ge af os, der sid­der kli­stret til sto­len med di­ver­se my­o­ser, spæn­dings­ho­ved­pi­ne og an­dre li­del­ser til føl­ge. FADLS For­lag, 150 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.