Ero­tik der hol­der

BT - - BOG- FIX -

Der er man­ge in­tel­li­gen­ser. En af dem hand­ler om ero­tik, me­ner den ame­ri­kan­ske te­ra­pe­ut Est­her Perel. I bo­gen ’ Ero­tisk in­tel­li­gens’ ud­for­drer hun pa­ra­dok­set mel­lem tryg­hed og be­gær og gi­ver ’ nøg­len til be­gær i lan­ge for­hold’. Det hand­ler bl. a. om at afk læ­de det ero­ti­ske hjem­me­liv sit slør af an­stæn­dig­hed og glem­me be­tragt­nin­ger som: ’ Den slags gør man ik­ke med sin ko­ne’. Gyl­den­dal, 300 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.