An­ni­ka Aakjær

BT - - BOG- FIX - Født: Ud­gi­vel­ser:

• I Aal­borg 1982. • ’ Lil­le filan­trop’ i 2008 og ’ Mis­sio­nær’ i 2010. • Ryt­misk Mu­sik­kon­ser­va­to­ri­um i Kø­ben­havn. • Ma­rie Key • Med­vir­ke­de i 2009 og 2010 i fo­re­stil­lin­gen ’ Co­me To­get­her’ på Østre Gas­værk. Skrev san­ge­ne til, og med­vir­ke­de i ’ Oli­ver med et Twist’ på Nør­re­bro Te­a­ter i 2011. Spil­le­de ho­ved­rol­len i ’ Sne­hvi­de’ på Aar­hus Te­a­ter i 2013. • Spil­le­de Dai­mi i fil­men ’ Dirch’ fra 2011. Var med i Wik­ke Ras­mus­sen- ju­le­ka­len­de­ren ’ Ju­le­stjer­ner’ fra 2012. Hav­de en rol­le i ’ Klas­se­fe­sten 2’ i 2013. • Med al­bum­met ’ Lyk­kens

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.