Elt­on Jo­hn kap­per bån­det til mor

BT - - NYHEDER -

Po­pi­ko­net Elt­on Jo­hns åre­lan­ge strid med sin mor Sheila Fa­re­bro­t­her ser ud til at ha­ve nå­et en af­slut­ning. Elt­on Jo­hn er så­le­des helt fær­dig med sin mor.

» Det ærg­rer mig, men for at væ­re ær­lig, så sav­ner jeg hen­de ik­ke, « for­tæl­ler han til The Mir­ror.

I in­ter­viewet ud­dy­ber den bri­ti­ske po­p­le­gen­de, hvor­for kon­flik­ten med mo­de­ren op­stod til­ba­ge i 2008.

» Når hun sag­de ting i pres­sen, som ek­sem­pel­vis: ’ Jeg har ik­ke talt med Elt­on, si­den han gif­te­de sig med røv­hul­let David Fur­nish’, så er det hårdt at hø­re på. Jeg ha­der ik­ke min mor, men jeg vil ik­ke ha­ve hen­de i mit liv, « for­tæl­ler han.

Elt­on Jo­hn har ik­ke kun haft et an­strengt for­hold til sin mor, og­så for­hol­det til fa­de­ren, der dø­de i 1991, har væ­ret sær­del­des svært, in­drøm­mer han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.