Mindst 22 dræbt i an­greb på ho­tel i So­ma­lia

BT - - NYHEDER -

Mindst 22 blev dræbt og fle­re end 30 er sår­et i et an­greb på SYL Ho­tel i So­ma­li­as ho­ved­stad Mo­ga­dis­hu. Det for­tal­te en kil­de i lan­dets sik­ker­heds­styr­ke i går til nyheds­bu­reau­et dpa.

Den so­ma­li­ske ji­ha­dist­grup­pe al- Sha­baab hæv­der at stå bag an­gre­bet i det cen­tra­le Mo­ga­dis­hu.

Be­væb­ne­de ger­nings­mænd storme­de iføl­ge vid­ner og em­beds­mænd i ho­ved­sta­den ho­tel­let ef­ter at ha­ve de­to­ne­ret to bil­bom­ber uden for ind­gan­gen.

Ho­tel­let lig­ger tæt på det top­sik­re­de præ­si­dent­pa­lads i by­en.

Al- Sha­baab, hvis mål er at op­ret­te en is­la­misk stat i So­ma­lia, og som har for­bin­del­ser til al- Qa­e­da, an­gri­ber med jæv­ne mel­lem­rum re­ge­rings­byg­nin­ger i Mo­ga­dis­hu.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.