Bøf­fen’

BT - - NYHEDER -

Født Død

Gift

Kon­tor­ud­dan­net.

Ud­dan­net

Fa­stan­sat De­bu­te­re­de Kor i 1964. Med­vir­ker

Sku­e­spil­ler

Har spil­let fle­re pla­der med vi­ser, sal­mer og ar­bej­der­san­ge. Mod­ta­ger af LOs kul­tur­pris i 1982, for sin for­mid­ling af ar­bej­der­san­ge. Var i man­ge år for­mand for ’ Hav­nens ven­ner’ i fø­de­by­en Hels­in­gør.

20. juli 1932 i Hels­in­gør. på Gentofte Sy­ge­hus d. 20. fe­bru­ar 2016.

med Bir­t­he Ver­ner Han­sen ( født Bruun) i 1960. Sam­men har de bør­ne­ne Hel­le og Mi­cha­el.

Har ar­bej­det som skibsværfts­ar­bej­der, sko­v­hug­ger, falck­red­der, sø­mand.

som ope­ra­san­ger ved pri­vat­læ­re­re samt på Det Kon­ge­li­ge Te­a­ters Ope­ra­sko­le.

på Det Kon­ge­li­ge Te­a­ter

i 1963.

i Det Kon­ge­li­ge Te­a­ters

i ot­te dan­ske Ol­sen Ban­den film samt fem nor­ske ver­sio­ne­rin­ger, hvor han hed ’ Bif­fen’

i en ræk­ke an­dre dan­ske film og tv- se­ri­er som ’ Strø­mer’, ’ Hu­set på Chri­sti­ans­havn’, ’ Mig & Ma­fi­a­en’ og ’ Liv­sens Ond­skab’.

ud­gi­vet fle­re ko­gebø­ger og ind-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.