BTs le­der ons­dag: Far­vel til su­per- mi­ni­ste­ren

BT - - DEBAT -

UGENS DE­BAT

Po­li­tisk le­der Sø­ren Pa­pe Poul­sen med­del­te i aft es stats­mi­ni­ste­ren, at par­ti­et ik­ke læn­ge­re har til­lid til mil­jø- og fø­de­va­re­mi­ni­ster Eva Kjer Han­sen. Par­ti­er­ne i rød blok ud­tryk­ker li­ge­le­des mi­stil­lid, og der­med har hun ik­ke læn­ge­re et po­li­tisk fl er­tal i Fol­ke­tin­get bag sig. Den na­tur­li­ge kon­se­kvens er, at hun træ­der til­ba­ge.

læs he­le le­de­ren på bt. dk/ le­der

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.