På­vir­ket mand slæb­te be­tjent eft er mo­tor­cy­kel

BT - - NYHEDER -

FLUGT­FOR­SØG En 21- årig mand hav­de ik­ke den sto­re lyst til at ret­te sig eft er po­li­ti­et, da en pa­trul­je fre­dag aft en for­søg­te at få ham til at stand­se på Sil­ke­borg­vej i Aar­hus. Med horn og lyg­ter gav po­li­ti­pa­trulj­en mo­tor­cyk­li­sten, som iføl­ge po­li­tiets døgn­rap­port var på­vir­ket af narko, be­sked om, at han skul­le stand­se op.

Det gjor­de han ik­ke. I ste­det for­søg­te han at stik­ke af, men han nå­e­de ik­ke langt, før han ram­te kants­te­nen og væl­te­de.

Den ene be­tjent sprang ud af pa­trul­je­vog­nen og greb fat i den 21- åri­ge. Det hav­de dog ik­ke den sto­re eff ekt, for han sprang igen op på mo­tor­cyk­len og kør­te af sted med be­tjen­ten slæ­ben­de ef­ter sig.

Fø­re­ren af pa­trul­je­vog­nen kør­te re­so­lut op for­an mo­tor­cyk­len og spær­re­de vej­en. Da mo­tor­cyk­len ram­te pa­trul­je­vog­nen, væl­te­de den med bå­de fø­rer og be­tjent. Den 21- åri­ge slap iføl­ge po­li­ti­et uskadt, mens be­tjen­ten slap med knubs.

Den 21- åri­ge fi k eft er­føl­gen­de præ­sen­te­ret en stri­be sig­tel­ser, blandt an­det for at ha­ve for­voldt fa­re for an­dres liv el­ler før­lig­hed, vold el­ler trus­sel om vold mod po­li­ti­et samt at for­sø­ge at fl yg­te fra po­li­ti­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.