Fe­rie gør dig tun­ge­re

BT - - NYHEDER -

Selv kor­te fe­ri­er får dig til at ta­ge på, kon­klu­de­rer ame­ri­kan­ske for­ske­re fra Uni­ver­si­ty of Ge­or­gia og Te­xas Tech Uni­ver­si­ty i et nyt stu­die. Del­ta­ger­ne hav­de i gen­nem­snit op­le­vet en vægtøg­ning på 320 gram, som for­sker­ne for­kla­rer med et øget kal­o­ri­e­ind­tag, for­di del­ta­ger­ne drak me­re al­ko­hol i lø­bet af fe­ri­en. Vægt­for­ø­gel­sen er dog ik­ke no­get, man be­hø­ver at be­kym­re sig om, me­ner en dansk for­sker. » Det sva­rer vel til en tur på toilet­tet, « si­ger po­st­doc Mads Ro­senkil­de Lar­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.