Al­der­s­for­skel­len be­ty­der in­tet

BT - - TV/RADIO -

Der er ot­te år mel­lem rap­pe­ren Ty­ga og re­a­li­ty- dar­lin­gen Ky­lie Jen­ner, der er lil­le­sø­ster til de kend­te Kar­das­hi­an­sø­stre, men al­der­s­for­skel­len be­ty­der in­tet for par­ret. Fak­tisk kan den væ­re en stor for­del, me­ner 26- åri­ge Ty­ga. Det skri­ver E! On­li­ne.

» For­di jeg er æl­dre end hen­de, har jeg væ­ret igen­nem man­ge fle­re ting, så jeg kan hjæl­pe hen­de med fle­re ting, selv om hun har væ­ret me­re i de tabloi­de me­di­ers sø­ge­lys, end jeg har, « si­ger rap­pe­ren i et in­ter­view med ra­dio­sta­tio­nen 106 KMEL og til­fø­jer, at par­ret hjæl­per hin­an­den med at vok­se og læ­re hen ad vej­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.