SØN­DAG ENE­REN ’’ I for­hold til fler­tal­let af un­ge i dag kan jeg nok godt gå un­der præ­di­ka­tet vi­dun­der­barn i og med, at jeg er så fo­ku­se­ret, som jeg er, at jeg har et godt snit, spil­ler fod­bold på et re­la­tivt højt plan, og sam­ti­dig er che­fre­dak­tør og akt

BT - - SØNDAG -

Søn­dag 28. fe­bru­ar

2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.