BRUD­TE FA­MI­LI­ER

BT - - SØNDAG - Har Dan­marks fød­te børn pr. fø­de­dyg­tig kvin­de har den har i gen­nem­snit få­et 1,94 børn kli­nik­ker i 2014

Gen­toft e

Hver sjet­te ny­fød­te i 2015 blev født af en mor bo­sid­den­de i Kø­ben­havns Kom­mu­ne

49- åri­ge

14.149 el­ler 1,2 pct.

af al­le børn un­der 18 år hav­de 1. ja­nu­ar 2015 mi­stet mindst én af de­res for­æl­dre. Oft est er det far, der dør

16.600 for­æl­dre­par,

der bo­e­de sam­men ved årets begyndelse, bo­e­de ik­ke læn­ge­re sam­men ved ud­gan­gen af 2014

224.501 en­ke­kvin­der og 69.647 en­ke­mænd

la­ve­ste fer­ti­li­tet med kun 1,57 barn pr. fø­de­dyg­tig kvin­de

Fær­re un­der 20 år får børn i dag end tid­li­ge­re, mens tal­let er sti­gen­de for dem over

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.