BØRN

BT - - SØNDAG - 40 år

1,71 barn blev der gen­nem­snit­ligt født pr. kvin­de i den fø­de­dyg­ti­ge al­der ( 15- 49- åri­ge). Det er fl ere end de fo­re­gå­en­de to år

Sol­rød

hø­je­ste fer­ti­li­tet med 2,29

27.689 fer­ti­li­tets­be­hand­lin­ger fi k dan­ske kvin­der fo­re­ta­get på dan­ske fer­ti­li­tets-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.