D

BT - - SØNDAG -

et lig­ner en bur­ger med bøf, men den er la­vet af grønt­sa­ger. De hed­der frit­ter, men de er la­vet af sprøds­teg­te grøn­ne bøn­ner. Mu­lig­he­der­ne for at for­klæ­de grønt­sa­ger som di­ne liv­ret­ter er man­ge. Og må­ske er det net­op din red­ning, hvis du er knap så grøn, som du selv kun­ne øn­ske dig. » Grønt­sa­ger be­hø­ver ik­ke at væ­re kogt blom­kål og broc­co­li. Der er man­ge an­dre sjove må­der at få me­re grønt ind i hver­da­gen, « ly­der det fra BTs grønt­sagskok Maria Eng­b­jerg.

Som grønt­sags­blog­ger er hun fuldt ud be­vidst om, at tan­ken om kål, bøn­ner og rød­be­der ik­ke nød­ven­dig­vis får mund­van­det til at lø­be hos al­le men­ne­sker. Men at le­ve me­re grønt be­hø­ver hver­ken at væ­re me­re ke­de­ligt – el­ler det mod­sat­te – me­re kom­pli­ce­ret.

» Man be­hø­ver ik­ke at op­fi nde den dy­be tal­ler­ken, ba­re for­di man skal til at spi­se me­re grønt. Man kan sag­tens ’ grønt­sag­fi ce­re’ de ret­ter, man al­le­re­de ken­der godt og hol­der af, « for­kla­rer Maria Eng­b­jerg. Der­for ar­bej­der hun i si­ne op­skrift er med at for­klæ­de grønt­sa­ger i po­pu­læ­re ret­ter, vi nor­malt for­bin­der med kød.

» Ret­ter som bur­ger, la­sag­ne og pasta­ret­ter gør no­get ved os. Det er ret­ter, vi per de­fi ni­tion rig­tig godt kan li­de. Der­for er det op­lagt at bru­ge dem til at få mas­ser af grønt­sa­ger ind i hver­da­gen, « for­kla­rer hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.