1,95

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Brønd­by mø­der angst­mod­stan­de­ren Ho­bro, og det lig­ner end­nu en kamp uden man­ge mål. Brønd­bys off en­siv har ik­ke fun­ge­ret fan­ta­stisk indtil vi­de­re i træ­nings­kam­pe­ne, mens de­fen­si­ven fak­tisk har luk­ket me­get godt af, selv om Martin Al­bre­cht­sen er ble­vet ska­det. Ho­bro vi­ste i de to sid­ste kam­pe i eft er­å­ret, hvad man kan for­ven­te af dem un­der Ove Pe­der­sen, og der har da hel­ler ik­ke væ­ret man­ge mål i de­res træ­nings­kam­pe. Brønd­by har ik­ke væ­ret fan­ta­sti­ske til at luk­ke me­get kom­pak­te hold op, og der­for for­sø­ges et spil på » un­der 2,5 mål « .

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.