2,15

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Kig­ger man rent sta­ti­stisk på den­ne kamp, er det svært at fi nde ar­gu­men­ter for få mål. Men kig­ger man på stil­lin­gen er det no­get nem­me­re. Det er en kamp, som in­gen af de to hold må ta­be, og da Samp­do­ria i den se­ne­ste hjem­me­kamp mød­te Ata­lan­ta i et lig­nen­de op­gør, blev det en me­get låst kamp uden mål over­ho­ve­det. Fro­si­no­ne har set mar­kant bed­re ud de­fen­sivt i de se­ne­ste kam­pe og har nu fak­tisk et re­a­li­stisk håb om at und­gå nedryk­ning, hvor­for man bør se Fro­si­no­ne kom­me ud med en de­fen­siv indstil­ling. Lig­ner ik­ke man­ge mål i kam­pen.

Od­dset er fun­det hos Nor­di­cBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.