AU­DI- SI­TU­A­TION

BT - - NYHEDER -

MAN­DAG 29. FE­BRU­AR 2016 Sau­di- Ara­bi­en står vir­ke­lig dår­ligt, når det gæl­der men­ne­ske­ret­tig­he­der, men vi sam­ar­bej­der og­så med dem om at be­kæm­pe Is­la­misk Stat. Jeg tror og­så, at vi kan på­vir­ke Sau­di- Ara­bi­en po­si­tivt ved at hand­le med dem

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.