Ci­ta­tet

BT - - DEBAT -

Ras­mus Jar­lov Ge­ne­relt er det me­get usæd­van­ligt for os at ha­ve mi­stil­lid til Ven­stre­mi­ni­stre. Al­le de an­dre Ven­stre­mi­ni­stre har vi fuld til­lid til, så selv­føl­ge­lig har vi det. Det ser jeg ik­ke no­get pro­blem i. Jeg er sik­ker på, at der kom­mer en ny god mi­ni­ster

Lan­brugs­ord­fø­rer, De Kon­ser­va­ti­ve, til po­li­ti­ken. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.