Al­bi­nis­me

BT - - NYHEDER -

Silas Scha­ck, 13 år: » Jeg er her for at støt­te op om at vi­se, at der er nog­le i Dan­mark, som er lidt an­der­le­des, men sta­dig le­ver et nor­malt liv. Og for­di min mor sag­de at jeg skul­le «

Al­bi­nis­me er ken­de­teg­net ved en mang­len­de ev­ne til at dan­ne pig­ment. Pig­ment er et far­ve­stof, der be­skyt­ter mod so­lens strå­ler. Det kan mang­le i bå­de hud, hår og øj­ne. Al­bi­nis­me med­fø­rer for­skel­li­ge syns­pro­ble­mer, øget følsom­hed for sol­lys med en øget ri­si­ko for solska­der i hu­den og i va­ri­e­ren­de grad et an­der­le­des ud­se­en­de. Det an­slås, at 200 dan­ske­re li­der af al­bi­nin­s­me.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.