Sti­ck­lers syn­drom

BT - - NYHEDER -

Na­dia M. Hussain, 31 år: » Jeg er her for at sæt­te fo­kus på sjæld­ne syg­dom­me. Jeg har selv en me­get sjæl­den di­ag­no­se « Sti­ck­lers syn­drom er en ar­ve­lig bin­de­vævs­syg­dom. 7- 9 per­so­ner får kon­sta­te­ret sti­ck­lers om året i Dan­mark. Men kun me­get få ud­vik­ler syn­dro­met fuld­stæn­digt. Per­so­ner med fuldt ud­vik­let sti­ck­lers syn­drom, har un­der­ud­vik­le­de knog­ler i mel­le­man­sig­tet, ty­pisk ga­nes­pal­te ved føds­len, dår­li­ge led og pro­ble­mer med øj­ne­ne. På grund af de un­der­ud­vik­le­de knog­ler i mel­le­man­sig­tet har per­so­ner med syg­dom­men ty­pisk et me­get fladt an­sigt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.