Tu­be­røs sc­lero­se com­plex

BT - - NYHEDER -

Jonas Kjær Ras­mus­sen, 15 år: » Jeg er her for gø­re op­mærk­som på min syg­dom og sjæld­ne syg­dom­me « Tu­be­røs sc­lero­se er en med­født ar­ve­lig syg­dom. Symp­to­mer­ne er go­dar­te­de svul­ster i man­ge for­skel­li­ge or­ga­ner, hyp­pigst i hjer­ne, hjer­te og ny­rer. Der­u­d­over li­der pa­tien­ter­ne af unor­mal cel­le­vækst, der blandt an­det med­fø­rer hud­læ­sion og pro­ble­mer med hjer­te, lun­ger og ny­rer. Det an­slås, at mel­lem 500 og 1000 dan­ske­re i for­skel­lig grad li­der af syg­dom­men.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.