Ne­pal gør Eve­rest klar til sæ­so­nen ef­ter vold­som lavi­ne

BT - - NYHEDER -

Næ­sten et år ef­ter at et stort jord­s­kælv sat­te gang i en dø­de­lig lavi­ne på Mo­unt Eve­rest i Ne­pal, går ne­pa­le­se­re i gang med at for­be­re­de bjer­get til en ny kla­tre­sæ­son.

Ot­te er­far­ne ’ is­dok­to­rer’ og de­res teams frem­sag­de søn­dag bøn­ner ved bjer­get, in­den de be­gynd­te tu­ren mod ba­se camp. Her­fra skal de re­pa­re­re de kla­tre­ru­ter, der går gen­nem Eve­re­sts lum­ske is­skred. Ne­pal har op­le­vet et fald i turis­men ef­ter jord­s­kæl­vet sid­ste år. Næ­sten 9000 men­ne­sker blev dræbt ved ka­ta­stro- fen. Det var det jord­s­kælv, der sat­te gang i rystel­ser i sne­mas­ser­ne på Eve­rest og for­år­sa­ge­de en lavi­ne. Den dræb­te 18 men­ne­sker i bjer­gets ba­se camp. Året før mi­ste­de 16 ne­pa­le­si­ske bjerg­be­stig­nings­gu­i­der li­vet un­der et is­skred.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.