Fal­lu­lah: Mu­sik­bran­cen er uli­ge

BT - - TV / RADIO -

Fe­mi­nis­me er et em­ne, der op­ta­ger san­ge­r­in­den Fal­lu­lah, med det bor­ger­li­ge navn Maria Chri­sti­na Ape­tri, og hun har selv op­le­vet, hvor­dan lig­hed mel­lem køn­ne­ne ik­ke al­tid er en pri­o­ri­tet hos al­le. Det for­tæl­ler san­ge­r­in­den i et in­ter­view med Gaf­fa.

» Jeg har for ek­sem­pel op­le­vet på spil­le­ste­der, at ar­ran­gø­ren går rundt og hil­ser på al­le mi­ne mand­li­ge mu­si­ke­re, men fuld­stæn­dig ig­no­re­rer mig, « si­ger san­ge­r­in­den

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.