Den var for d

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

LI­VER­POOLS OG CI­TYS POKALSKAB MESTER­SKA­BER: FA CUP: LIGA CUP: COM­MU­NI­TY SHIELD: EU­RO­PA CUP/ CHAM­PIONS LE­AGUE: UE­FA CUP: UE­FA SU­PER CUP: SAM­LET: MESTER­SKA­BER: FA CUP: LIGA CUP: COM­MU­NI­TY SHIELD: UE­FA CUP WIN­NERS CUP: SAM­LET:

STRAFFESPARKSDRAMA mens Man­che­ster Ci­ty- spil­ler­ne kæm­pe­de for at gi­ve den vel­lid­te ma­na­ger, Ma­nu­el Pel­le­gri­ni, der til som­mer af­lø­ses af Pep Gu­ar­di­o­la, et vær­digt far­vel i form af et tro­fæ.

Så der stod me­re end ba­re pen­ge og po­kal på spil, og det kun­ne spil­ler­ne og­så mær­ke.

» Der var så man­ge fø­lel­ser i den­ne fi­na­le, « sag­de Ci­ty- an­fø­rer Vin­cent Kom­pa­ny til BBC ef­ter kam­pen.

» Der var mas­ser af brænd­te chan­cer, og når det he­le bli­ver af­gjort i straf­fes­park, så fortje­ner beg­ge hold at bli­ve hu­sket. Jeg er ba­re så glad og stolt på klub­bens veg­ne. «

Det blev en fi­na­le­dag, hvor mål- mæn­de­ne stjal det me­ste af ram­pe­ly­set.

I må­let har Li­ver­pool i bel­gi­ske Si­mon Mig­no­let en må­l­mand, der kan få de svæ­re­ste red­nin­ger til at se let­te ud – og de let­te­ste red­nin­ger til at se svæ­re ud. Den tvivls­om­me ev­ne fik bel­gi­e­ren fol­det ud i fuld fl­or i går. Op og ned med Mig­no­let I før­ste halv­leg for­hin­dre­de den udskæld­te må­l­mand – med en ver­dens­klas­se- re­fleks – Ser­gio Agüero i at sky­de Ci­ty i front. Men fem mi­nut­ter in­de i an­den halv­leg så Mig­no­let om­vendt usæd­van­ligt sløj ud. Ci­tys Fer­nan­din­ho af­slut­te­de fra en

18 ( se­ne­st i 1990) 7 ( se­ne­st i 2006) 8 ( se­ne­st 2012) 15 ( se­ne­st i 2006)

5 ( se­ne­st i 2005) 3 ( se­ne­st i 2001)

3 ( se­ne­st i 2005) 59 po­ka­ler

4 ( se­ne­st i 2014) 5 ( se­ne­st i 2011) 4 ( se­ne­st i 2016) 4 ( se­ne­st i 2012)

1 ( 1970)

17 po­ka­ler

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.