2,40

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Hvis det hav­de væ­ret en nor­mal kamp mel­lem de to, hav­de od­dse­ne set rig­ti­ge ud, men i dag er der den fi nes­se, at Es­b­jerg er sik­re på tred­je­plad­sen og blot skal spa­re kræft er in­den slut­spil­let. Søn­derjy­ske der­i­mod skal vin­de for at sik­re sig før­ste­plad­sen i grund­spil­let, og da Fre­de­riks­havn har bund­hol­det Gen­toft e, skal de næp­pe reg­ne med hjælp fra den kant. Selv om Es­b­jerg ger­ne vil dril­le ri­va­ler­ne, skal de først og frem­mest tæn­ke på sig selv, og der­for er det me­get svært at se, hvor­for Es­b­jerg li­ge­frem skal væ­re fa­vo­rit­ter. Godt odds på 2- tal­let.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.