1,55

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Sid­ste run­de i grund­spil­let, hvor vi her har fat i en helt li­ge­gyl­dig kamp. Aal­borg er sik­re på ot­ten­de­plad­sen, mens Her­ning bli­ver num­mer fi re uan­set hvad, for­di de er bed­re ind­byr­des mod Oden­se, og der­for kan beg­ge hold spil­le helt frit i det­te op­gør. Der har ge­ne­relt set ik­ke væ­ret man­ge mål i Her­nings kam­pe, hvil­ket til en vis grad skyl­des man­ge ska­der, men se­ne­st mod Gen­toft e var Jar­red Smit­h­son til­ba­ge, og han løft ede i den grad hol­dets off en­siv. Oveni kun­ne det godt væ­re en kamp, hvor re­ser­ve­må­l­mæn­de­ne blev luft et, så fl ot odds på mindst fem mål.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.