2,05

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Topkamp i Her­ning, som lug­ter af mål. FC Midtjyl­land vi­ste i de to kam­pe mod Uni­ted, at man dels har få­et Pio­ne Si­sto til­ba­ge på det hø­je­ste ni­veau, hvil­ket er et klart off en­sivt plus. Man fi k og­så set, at hol­dets for­svar end­nu ik­ke helt er af­stemt eft er ta­bet af Erik Svi­at­chen­ko, og de mø­der et AaB- hold, som i eft er­å­ret ik­ke prø­ve­de at fed­te sig til sej­re­ne. Bå­de i Par­ken og mod Brønd­by vil­le man ger­ne spil­le med, og det var et min­dre mira­kel, at den sidst­nævn­te ik­ke end­te med man­ge mål. Væl­ger AaB sam­me ud­gangs­punkt i dag, lig­ner det man­ge mål.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.