Land­mands­søn­nen Lar­sen

BT - - NYHEDER -

Navn: Es­ben Lun­de Lar­sen Al­der: 37 år Fø­de­sted: Skjern Søn af: Land­mand Knud Hel­ge Lar­sen og kon­to­ras­si­stent An­na Gret­he Lar­sen.

Ud­dan­nel­se: Cand. the­ol., Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, 2008.

Kar­ri­e­re: Po­li­tisk me­d­ar­bej­der i Ven­stres fol­ke­tings­grup­pe på Chri­sti­ans­borg fra 2001 til 2007.

Med­lem af by­rå­det i Ring­kø­bingSkjern Kom­mu­ne fra 2006- 2013 og vi­ce­borg­me­ster sam­me sted fra 2009- 2013.

Fol­ke­tings­med­lem for Ven­stre i Ve­stjyl­lands Stor­kreds fra 15. sep­tem­ber 2011.

Ud­dan­nel­ses- og forsk­nings­mi­ni­ster fra 28. ju­ni 2015 til 29. fe­bru­ar 2016. Her­ef­ter mil­jø- og fø­de­va­re­mi­ni­ster.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.