Fi­sker­dat­te­ren Tør­næs

BT - - NYHEDER -

Navn: Ul­la Tør­næs Al­der: 53 år Fø­de­sted: Es­b­jerg Dat­ter af: Fi­ske­skip­per og for­hen­væ­ren­de mi­ni­ster Laurits Tør­næs og di­rek­tør Kat­ty Tør­næs.

Ven­stres po­li­ti­ske ord­fø­rer fra 1998- 2001 og med­lem af be­sty­rel­sen for Ven­stres fol­ke­tings­grup­pe 1994- 2001.

Un­der­vis­nings­mi­ni­ster fra 27. novem­ber 2001 til 18. fe­bru­ar 2005.

Mi­ni­ster for ud­vik­lings­bi­stand fra 18. fe­bru­ar 2005 til 23. fe­bru­ar 2010.

Med­lem af Eu­ro­pa- Par­la­men­tet for Ven­stre fra 1. juli 2014.

Ud­næv­nes til ud­dan­nel­ses- og forsk­nings­mi­ni­ster 29. fe­bru­ar 2016.

Ci­vil­stand: Bor med sin mand og tre te­e­na­ge­døtre i Nr. Fel­ding.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.