Sy­risk op­po­si­tion: Vå­ben­hvi­le er brudt

BT - - NYHEDER -

Frank­rig ind­kal­der til ha­ste­mø­de mel­lem par­ter­ne bag den del­vi­se vå­ben­hvi­le i Sy­ri­en. Det sker ef­ter mel­din­ger om an­greb, der bry­der med vå­ben­hvi­len.

Den fran­ske uden­rigs­mi­ni­ster, Je­an- Marc Ayrault, si­ger iføl­ge Reu­ters, at han har mod­ta­get in­for­ma­tion om an­greb på op­rørs­kon­trol­le­re­de om­rå­der i Sy­ri­en.

Der er ta­le om an­greb på en del af den sy­ri­ske op­po­si­tion, der el­lers var om­fat­tet af vå­ben­hvi­len, som blev ind­gå­et i fre­dags og trå­d­te i kraft lør­dag.

Sam­ti­dig si­ger en tals­mand fra den sy­ri­ske op­po­si­tion på ara­bi­sk tv, at vå­ben­hvi­len står til kom­plet op­hæ­vel­se, for­di den sy­ri­ske re­ge­ring og præ­si­dent Bas­har al- As­sad har ud­ført an­greb. Det rap­por­te­rer al Ara­biya TV iføl­ge Reu­ters.

Til tv- ka­na­len si­ger tals­man­den og­så, ’ vå­ben­hvi­len kol­lap­se­de, in­den den be­gynd­te’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.