150.000 sy­ri­ske ba­by­er født i Tyr­ki­et

BT - - NYHEDER -

En hel ny ge­ne­ra­tion af sy­ri­ske børn er ble­vet født i Tyr­ki­et si­den bor­ger­kri­gen i Sy­ri­en be­gynd­te i 2011.

Iføl­ge den tyr­ki­ske vi­ce­pre­mi­er­mi­ni­ster Lut­fi Elvan er der nu me­re end 150.000 sy­ri­ske ba­by­er, der er født i Tyr­ki­et si­den bor­ger­kri­gen i Sy­ri­en star­te­de, sag­de han i går­til et mø­de i FNs råd for men­ne­ske­ret­tig­he­der, skri­ver AFP.

I sin ta­le i FN, un­der­stre­ger Lut­fi Elvan, at Tyr­ki­et er un­der­lagt en stor hu­ma­ni­tær byr­de med de man­ge flygt­nin­ge og mi­gran­ter, der er flyg­tet til lan­det fra Sy­ri­en.

Tyr­ki­et gør iføl­ge ham ’ sit bed­ste for at løf­te en stor del af den hu­ma­ni­tæ­re ka­ta­stro­fe’, hvil­ket blandt an­det be­ty­der, at lan­det nu hu­ser me­re end 2,7 mil­li­o­ner sy­ri­ske flygt­nin­ge - fle­re end nog­le an­dre af Sy­ri­ens na­bo­lan­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.