Tre Fu­kus­hi­ma­che­fer an­kla­get

BT - - NYHEDER -

Godt fem år ef­ter ato­mu­lyk­ken på det ja­pan­ske kraft­værk Fu­kus­hi­ma er tre tid­li­ge­re che­fer for Toky­os ener­gi­sel­skab Tepco ble­vet an­kla­get for br­ud på sik­ker­he­den på kraft­vær­ket. Ankla­gen ly­der på neg­li­ge­ring af reg­ler med ska­der og død til føl­ge og er det før­ste sags­an­læg ef­ter ka­ta­stro­fen, der ske­te i 2011. De tre per­so­ner er ik­ke an­holdt, og det for­ven­tes, at de vil er­klæ­re sig ik­ke- skyl­di­ge, når rets­sa­gen be­gyn­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.