Ci­ta­tet

BT - - DEBAT -

In­ger Støj­berg Jeg har og­så al­ler­mest lyst til ba­re at få jæv­net Grim­høj­moskéen med jor­den. Men så vil man kom­me til at se dis­se men­ne­sker ar­bej­de og plæ­de­re for de­res fuld­stæn­dig van­vit­ti­ge tan­ker an­dre ste­der, hvor det er svæ­re­re at in­fi ltre­re

In­ter­gra­tions­mi­ni­ster ( V), til Ritzau

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.