Kov­hug­ger­skæg

BT - - NYHEDER -

1980er­ne

1990er­ne Finn Buhl, 64 år. Bor i Ros

kil­de. Pen­sio­nist. Finn Buhl har al­tid haft skæg – og­så selv­om hans ko­ne ik­ke er glad for, at det er så langt. Han va­sker skæg­get med sham­poo hver dag, men bry­der sam­men i lat­ter­kram­pe, da BT spør­ger ham, om han bru­ger olie el­ler an­dre sær­li­ge pro­duk­ter. ” Jeg gør in­tet ved det – ud­over at

klip­pe over­skæg­get in­di­mel­lem, «

ly­der det gri­nen­de.

2000er­ne

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.