1,77

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

West Bromwich over­ra­ske­de man­ge ved at stil­le off en­sivt op mod Crystal Pa­la­ce, men i en ude­kamp mod ræk­kens num­mer ét vil det nær­mest over­ra­ske end­nu me­re, hvis ik­ke de fy­sisk stær­ke spil­le­re fortræn­ger de me­re let­be­ne­de ty per til bæn­ken. Lei­ce­ster hav­de sto­re pro­ble­mer med at ned­bry­de Norwich lør­dag, og her gæl­der det et hold, der nær­mest er eks­per­ter i at luk­ke en kamp ned. Lei­ce­ster er et hold, der har det klart bedst med ik­ke selv at skul­le ska­be spil­let, hvil­ket de får lov til her, og der­for lig­ger det ik­ke i kor­te­ne, at det bli­ver må­l­rigt.

Od­dset er fun­det hos Unibet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.