Ci­ta­tet

BT - - DEBAT -

Jo­han­nes Lang­kil­de Der er en mas­se men­ne­sker, der al­drig har stemt før, og de sæt­ter nu de­res kryds ved Trump. Han har på en må­de kapret det re­pu­bli­kan­ske par­ti, og det ska­ber selv­føl­ge­lig pa­nik hos de øv­ri­ge re­pu­bli­ka­ner

DR’s USA- kor­re­spon­dent på dr. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.