Fle­re und­ta­ges fra kon­tant­hjælpsloft

BT - - NYHEDER -

En ny grup­pe af han­di­cap­pe­de pil­les nu ud af loven om kon­tant­hjælpsloft et, skri­ver DR. I sid­ste uge be­slut­te­de for­ligs­par­ti­er­ne at und­ta­ge han­di­cap­pe­de, der var ble­vet an­vist af kom­mu­nen til en han­di­cap­bo­lig. Nu gæl­der det al­le han­di­cap­pe­de, der bor i en sær­lig han­di­cap­bo­lig.

» Det har vist sig uhen­sigts­mæs­sigt at ha­ve et kon­tant­hjælpsloft for den her grup­pe, for­di de får en sær­lig høj bo­lig­støt­te, og det er bo­lig­støt­ten, der ram­mes, hvis man over­sti­ger kon­tant­hjælpsloft et, « si­ger Mar­le­ne Har­p­søe ( DF), for­mand for Fol­ke­tin­gets beskæf­ti­gel­ses­ud­valg, til DR.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.