Øko­lo­gi­ske svin går næ­sten fri for MRSA- bak­te­ri­er

BT - - NYHEDER -

Øko­lo­gi­ske gri­se går stort set fri af den epi­de­mi af an­ti­bi­o­ti­ka­re­si­sten­te bak­te­ri­er, der hær­ger de kon­ven­tio­nel­le land­mænds svi­ne­stal­de. Det skri­ver In­ge­ni­ø­ren. Nye da­ta fra Fø­de­va­re­sty­rel­sen vi­ser, at der kun er MRSA i fi re ud af 65 øko­lo­gi­ske svi­ne­brug. Det skal sam­men­lig­nes med, at den re­si­sten­te svi­ne­va­ri­ant af bak­te­ri­en har in­fi ce­ret 68 pro­cent af de kon­ven­tio­nelt op­dræt­te­de slag­tesvin.

Hos Svi­ne­ud­val­get i Øko­lo­gisk Lands­for­e­ning kom­mer det ik­ke bag på for­mand Ran­di Vin­feldt, at kon­ven­tio­nelt op­dræt­te­de gri­se har MRSA ti gan­ge så oft e som øko­lo­gi­ske.

» Den me­get la­ve fo­re­komst af MRSA kun­ne væ­re en in­di­ka­tion på, at gri­se­ne ren­ser sig for bak­te­ri­en, når de kom­mer over i det øko­lo­gi­ske sy­stem. For det er me­re end seks pro­cent af be­drift er­ne, der lø­ben­de kø­ber avls­dyr fra kon­ven­tio­nel­le be­sæt­nin­ger, si­ger hun til In­ge­ni­ø­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.