Tre nedslag fra gårs­da­gens FCK- træ­ning

BT - - ALKA SUPERLIGA -

Uskarp Cor­ne­li­us An­dreas Cor­ne­li­us vir­ke­de til træ­nin­gen fru­stre­ret og var hel­ler ik­ke just skarp for­an kas­sen.

Fle­re gan­ge blev der slå­et ud med ar­me­ne og råbt be­brej­den­de af hold­kam­me­ra­ter­ne, når en afl eve­ring ik­ke faldt hans vej. Tou­touh træ­ner Yous­sef Tou­touh ( i hvid spil­led­ragt) er på vej til­ba­ge. Han selv­træ­ne­de ret­nings­skift og af­slut­nin­ger i sel­skab med en en­kelt træ­ner.

Lidt af skarp­he­den mang­ler sta­dig­væk, og han er ik­ke klar til en fuld gang træ­ning end­nu, men det går fremad. Kei­ta ban­ker på Un­ge Abou­ba­kar Kei­ta gjor­de rig­tig fi n fi gur til gårs­da­gens træ­ning og vir­ke­de bå­de boldsik­ker og hur­tigt­tæn­ken­de.

Han må eft er­hån­den ban­ke på til en plads blandt Stå­les ud­valg­te 11.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.