LOU­I­SE FULG­TE KE­VIN

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det er rig­tig dej­ligt at ha­ve hen­de og fa­mi­li­en med – det be­ty­der me­get for mig. Desvær­re har vi så travlt, at jeg ik­ke får til­bragt sær­lig me­get tid sam­men med dem, men jeg hå­ber, de ik­ke ke­der sig alt for me­get Ke­vin Magnus­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.