FC Kø­ben­havn blev run­dens vin­der

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Før­ste run­de er vel over­stå­et i den dan­ske Superliga, og den sto­re vin­der hed­der FC Kø­ben­havn.

Det står klart eft er, de to for­føl­ge­re, FC Midtjyl­land og AaB, spil­le­de 1- 1 man­dag, og book­ma­ker­ne kvit­te­re­de da og­så med en od­ds­fald på FC Kø­ben­havn som dansk me­ster.

Før run­den lå FC Kø­ben­havn i odds 1,45 på at vin­de, men er nu ne­de i 1,35 - hvil­ket må­ske ik­ke ly­der af så me­get, men om­reg­net til pro­cent er chan­cen for FC Kø­ben­havn- guld i føl­ge book­ma­ker­ne øget med fem pro­cent ba­re ud fra før­ste spil­ler­un­de.

I bun­den ser det sta­dig kulsort ud for Ho­bro trods træ­ner­skift et til Ove Pe­der­sen. Eft er ne­der­la­get i Brønd­by skal der et min­dre mira­kel til for at red­de hol­det, og Dan­ske Spil gi­ver da hel­ler ik­ke me­re end 1,14 på, at Ho­bro må for­la­de den bed­ste ræk­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.