2,05

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der bør væ­re lagt op til mål på Bri­tan­nia Sta­di­um i aft en. For­svars­ge­ne­ral Ry­an Shawcross er nem­lig fort­sat ude for Sto­ke, og uden ham i fi re en halv kamp har man luk­ket 11 mål ind og end­nu ik­ke holdt må­let rent – og hans le­de­rev­ner mang­ler åben­lyst. Gæ­ster­ne har set for­fær­de­li­ge ud på ude­ba­ne, og i skri­ven­de stund ser det ud til, at og­så de må und­væ­re for­svars­kap­ta­j­nen i form af Fa­brizio Co­loc­ci­ni. Man kan selv­føl­ge­lig fryg­te, at Newcast­le kom­mer til Sto­ke med en de­fen­siv indstil­ling, men det vil lig­ne hol­det dår­ligt, og der­for bør der kom­me mindst tre mål.

Od­dset er fun­det hos Unibet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.