Ud­skældt

BT - - NYHEDER -

Le­go- boss Jør­gen Vig KnudNykre­dit- boss Mi­cha­el Ras­mus­storp dan­se­de ik­ke i år, men sen er lan­det i en shitstorm ved han kun­ne præ­sen­te­re end­nu at stå stejlt på ge­byrstig­nin­ger på et re­kor­dregn­skab. Med god re­al­kre­dit­lån. Ud­ta­lel­sen: ’ Ik­ke på grund er di­rek­tør- løn­nin­ger­ne min vagt’ om at træk­ke ba­re lidt i hos Le­go og­så gå­et i vej­ret. let­terKURTland, gør det ik­ke e.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.