Bar­nepi­ge fra hel­ve­de

BT - - NYHEDER -

I man­dags blev 38- åri­ge Gy­el­che­kra Bo­bo­ku­lova an­holdt, ef­ter hun hav­de gå­et rundt uden for en me­tro­sta­tion i Moskva med det af­hug­ge­de ho­ved af en 4- årig pi­ge, som hun pas­se­de. Rets­sa­gen mod bar­nepi­gen fra Us­be­ki­stan er i fuld gang i Rusland, og iføl­ge The Te­le­graph sam­ar­bej­der hun med ef­ter­for­sker­ne. Den vold­som­me hand­ling skyl­des iføl­ge bar­nepi­gen selv, at hen­des mand har fun­det en ny ko­ne i hjem­lan­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.