Vil gi­ve kvin­der men­stru­a­tions­fri

BT - - NYHEDER -

ME­D­AR­BEJ­DER­PLE­JE

» Jeg sy­nes, det er et stærkt træk, at man gi­ver mu­lig­hed for at væ­re åben om, hvor­for man mel­der sig syg. Det er et enormt stærkt sig­nal at sen­de til me­d­ar­bej­der­ne – at man ac­cep­te­rer, at det er en na­tur­lig del af det at væ­re kvin­de, « si­ger over­læ­gen. Und­går diskri­mi­ne­ring Iføl­ge The In­de­pen­dent har nog­le ki­ne­si­ske provin­ser, Ja­pan, Sydkorea, Taiwa og In­do­nesi­en al­le­re­de ind­ført for­skel­li­ge mu­lig­he­der for at ta­ge fri un­der men­stru­a­tion, og for virk­som­he­den Ni­ke er det en del af al­le de kvin­de­li­ge me­d­ar­bej­de­res ret­tig­he­der. Når kvin­der har fra­vær på grund af men­stru­a­tions­smer­ter, får de hur­tigt langt me­re fra­vær end de­res mand­li­ge kol­le­ga­er

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.