Ci­ta­tet

BT - - DEBAT -

Kri­sti­an Jensen Trump er fuld­kom­men ufor­ud­si­ge­lig. Det bli­ver me­get, me­get me­re be­svær­ligt at ar­bej­de sam­men med USA. For det er jo ik­ke til at vi­de, hvad han me­ner i mor­gen. Han skift er jo hold­nin­ger, som vi an­dre skift er un­der­tøj

Uden­rigs­mi­ni­ster ( V), til dr. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.