R stru­ben

De sto­re op­gør

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - FC Midtjyl­land – FC Kø­ben­havn 2- 0 FC Kø­ben­havn – FC Midtjyl­land 1- 5 FC Midtjyl­land – FC Kø­ben­havn 2- 3

TTOORRSSDDAAGG 3 3. M. MARATRST 2S0 216016

Tim Sparv Vi er en me­get min­dre klub, der kæm­per om det sam­me som FC Kø­ben­havn. Det er der må­ske no­gen, der ik­ke kan li­de. Men det er godt for dansk fod­bold, at der er fl ere hold, der slås om gul­det

Op­gø­ret, der en­de­gyl­digt sik­rer FC Midtjyl­land mester­ska­bet. André Rø­mer og Pio­ne Si­sto sco­rer må­le­ne i guld­kam­pen, der sen­der FCM 12 po­int for­an FC Kø­ben­havn med ba­re fi re run­der til­ba­ge. Ba­re fi re da­ge se­ne­re kom­mer mester­ska­bet og­så ma­te­ma­tisk i hus, men det er sej­ren i stor­kam­pen i Her­ning, der ba­ner vej­en. FCM sa­ver FCK midt over – og så end­da i Par­ken. Man tror ik­ke si­ne eg­ne øj­ne, da FCM i for­å­rets an­den run­de pryg­ler FCK i ho­ved­sta­den, og på sam­me tid spar­ker sig fem po­int for­an AaB og ot­te for­an kø­ben­hav­ner­ne i den sam­le­de stil­ling. FCK- ke­e­per Jakob Busk har en ma­re­ridtskamp, mens midtjy­der­ne har det mod­sat­te og er godt på vej mod tit­len. Men, men, men … Ba­re to må­ne­der eft er yd­my­gel­sen i Kø­ben­havn får FCK den sø­de­ste hævn, da man spæn­der ben for FCM s mester­skabs­drøm­me i næst­sid­ste spil­ler­un­de. Chri­sti­an Bo­laños’ sej­rs­mål i over­ti­den sen­der gul­det til Aal­borg eft er man­ge må­ne­der med FCM i top­pen. I sid­ste run­de går alt galt for midtjy­der­ne, da de og­så mi­ster søl­vet og over­ha­les af… Ja, na­tur­lig­vis FCK.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.